Bible 2 India Mobile
[VER] : [AYT]     [PL]  [PB] 
 <<  Jeremiah 43 >> 

1Ketika Yeremia selesai menyampaikan kepada seluruh rakyat itu semua firman TUHAN, Allah mereka, yang karenanya TUHAN, Allah mereka, telah mengutus Yeremia kepada mereka, yaitu semua firman tadi,

2Azarya, anak laki-laki Hosaya, dan Yohanan, anak laki-laki Kareah, serta semua orang sombong berkata kepada Yeremia, "Kamu mengatakan kebohongan! TUHAN, Allah kita, tidak mengutusmu untuk berkata, 'Jangan pergi ke Mesir untuk tinggal di sana,'

3tetapi Barukh, anak laki-laki Neria, telah menetapkanmu untuk melawan kami, untuk menyerahkan kami ke tangan orang-orang Kasdim sehingga mereka akan membunuh kami dan membawa kami sebagai tawanan ke Babel.

4Begitulah Yohanan, anak laki-laki Kareah, dan semua kepala pasukan, serta seluruh rakyat itu tidak menaati suara TUHAN untuk tinggal di negeri Yehuda.

5Lalu, Yohanan, anak laki-laki Kareah, dan semua kepala pasukan mengambil semua sisa orang Yehuda yang telah kembali dari semua bangsa tempat mereka telah dibuang untuk tinggal di negeri Yehuda,

6laki-laki, perempuan, anak-anak, dan anak-anak perempuan raja, dan setiap orang yang telah ditinggalkan Nebuzaradan, kepala pengawal, bersama Gedalya, anak laki-laki Ahikam, anak laki-laki Safan, juga Nabi Yeremia dan Barukh, anak laki-laki Neria.

7Mereka masuk ke negeri Mesir karena mereka tidak menaati suara TUHAN, dan mereka tiba di Tahpanhes.

8Lalu, datanglah firman TUHAN kepada Yeremia di Tahpanhes, isinya,

9"Ambillah batu-batu besar dan sembunyikan batu-batu itu di dalam adukan tanah yang ada di pintu masuk ke istana Firaun di Tahpanhes, di hadapan orang-orang Yahudi,

10dan katakan kepada mereka, 'Beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Ketahuilah, Aku akan menyuruh orang untuk menjemput Nebukadnezar, Raja Babel, hamba-Ku, dan akan mendirikan takhtanya di atas batu-batu ini yang telah Aku sembunyikan, dan ia akan membentangkan tenda kerajaan di atasnya.

11Ia akan datang dan menyerang negeri Mesir, yang ke maut, kemautlah; yang ke penawanan ke penawananlah; yang ke pedang ke pedanglah.

12Aku akan menyalakan api di kuil-kuil dewa-dewa Mesir, dan ia akan membawa mereka menjadi tawanan. Ia akan membersihkan negeri Mesir seperti gembala membersihkan jubahnya dari kutu, dan ia akan pergi dari sana dalam damai.

13Ia akan menghancurkan tugu-tugu peringatan Bet-Semes, yang ada di negeri Mesir, dan kuil-kuil dewa-dewa Mesir akan ia bakar dengan api.'


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Jeremiah 43 >> 


Bible2india.com
© 2010-2023
Help
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran